Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom Zastava oružje AD projektovan je uz zadovoljenje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2008 i SNO 9000/05.Izjava o politici kvaliteta, koja je sastavni deo poslovne politike, definiše bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva preduzeća prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije.Kako Zastava oružje AD posluje u okruženju koje karakteriše vrlo brza promena u tržišnom, ekonomskom, tehnološkom, društvenom i političkom smislu, bilo je izuzetno važno da prihvatimo strateško upravljanje – upravljanje pomoću ciljeva (standard SRPS ISO 9001:2008) kao trajni proces prilagođavanja našeg preduzeća okruženju.U našem preduzeću kvalitet je shvaćen kao koncept zadovoljenja očekivanja i tražnje kupaca. Ovaj koncept naglašava i da savršeno proizveden proizvod ima jako malu vrednost ako ga kupci ne žele. Na osnovu ovoga, promenio se i tradicionalni koncept preduzeća «iznutra ka spolja» ka preduzeću zasnovanom na marketing razvojnom konceptu, od zahteva korisnika i njegovih očekivanja ka svim funkcijama preduzeća.

 

Značajno je:

– Da imamo informacije o zahtevima korisnika, tržišnom kretanju i konkurenciji, da posedujemo povratne informacije o zadovoljstvu korisnika našim proizvodima, da merimo zadovoljstvo svojih korisnika, da aktivno razvijamo partnerstvo sa korisnicima, istražujemo zahteve korisnika i tako podstičemo inovativne aktivnosti,

– da upravljamo svojim ključnim procesima putem vlasnika procesa, da blagovremeno obezbeđujemo svoje proizvode i usluge, razvijamo saradnju sa svojim isporučiocima, razvijamo nove proizvode, čime ispunjavamo zahteve i očekivanja korisnika i šire društvene zajednice, Da stalno razvijamo sistem menadžmenta kvalitetom i obezbeđujemo proizvod prema zahtevima korisnika uz održivi razvoj i

– da neprestano ostvarujemo procese stalnih poboljšanja u svim područjima delovanja. Svi troškovi, koji u tom smislu nastaju su troškovi kvaliteta. Mi smo pak odgovorni da iz tog procesa isključimo ili minimiziramo sve nepotrebne troškove koji nastaju s nepotrebnim radom, škartom, skupim ulaznim proizvodima, prevelikim zalihama, kvarovima i zastojima. To nam omogućuje konkurentnost, konkurentnost nam omogućuje opstanak na tržištu, rast i razvoj preduzeća.

Zato sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja glavni alat za menadžment, koji na savremen način želi da ostvari poslovni uspeh organizacije.

Preko sistema menadžmenta kvalitetom i sistema informacionih tehnologija obezbeđujemo brže poslovne cikluse, činimo ih merljivim i kontrolisanim. Primena standarda kvaliteta je integralni deo poslovne filozofije „kvalitet znači da radite dobro i kad niko ne gleda“.

Predstavnik za kvalitet

Comments are closed.